بایگانی برای برچسب: <span>نیما جلالی</span>

خداحافظ رفیق

مدت طولانی نبود که می شناختمش ولی انگار یک عمر شد، نیما از اون دست آدم هایی نبود که توی رفاقت و کار باهات اهل دو دوتا چهارتا کردن باشه. هنوز روزی که داشتم از شرکت خداحافظی می کردم رو فراموش نمی کنم. بلند شد، محکم بغلم کرد و….. هیچ وقت فکر نمی کردم اون […]