بایگانی برای برچسب: <span>نمایش مترسگ</span>

نمایش مترسگ

متن نمایش برگرفته از کتاب هنک سگ گاوچران نوشته جان اریکسون است. این اثر توسط مهدی کوشکی بازنویسی شده و نام جدید آن ترکیب کلمه مترسک با کلمه سگ است و توسط حسن معجونی کارگردانی شده است. مترسگ نمایشی خوش ریتم با ته مایه طنز است؛ که به شکل ماهرانه ای همانند نمایش بخاطر یک مشت روبل کار قبلی معجونی بصورت مینی […]