بایگانی برای برچسب: <span>مدرسه راهنمايي هدايت</span>

مدرسه راهنمایی هدایت هیت محبان الحسین

نذری

به یاد همه دوستانم در دوران راهنمایی، از معلم و دوست عزیزم ابوالفضل باشتنی، مدیر مدرسه تباری، ناظم عزیز صراف تا تمام معلمان و دوستانی که لحظات تلخ و شیرینی را در کنار هم داشتیم. با عشق و امید به پایداری هیئت محبان الحسین این مدرسه که از گوشه نمازخانه شکل گرفت و هنوز هم […]