بایگانی برای برچسب: <span>مارگوت بیکل</span>

قلب شکسته می خری؟!

دلتنگی های آدمی را باد ترانه ای می خواند رویاهایش را  آسمان  پر ستاره نادیده می گیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته می ماند سکوت سرشار از سخنان ناگفته است از حرکات ناکرده، اقرار به رازهای نهان و … زمانی که چشم می گشایی، نگاه می کنی و ناگاه دلت چون بید می […]