بایگانی برای برچسب: <span>فرهنگ</span>

قانون یا فرهنگ ؟

مدت های بسیار طولانی و شاید که با صداهای مختلف آژیرها در گوشه و کنار شهر آشنا هستیم. کافیست کوچکترین اتفاقی بیفتد تا صدای یکی از وسایلی که بر روی آن ها آژیر نصب هست با دلیل یا بی دلیل به صدا در آید. بارها و بارها با چشم خودم دیدم که بسیاری از وسایل […]