بایگانی برای برچسب: <span>سيوند</span>

سیوند اولین موزه زیر آب جهان !

سد سیوند و واقع نگاری آن، چه کسی راست می گوید؟ برداشت از بخش “روزی روزگاری ایران”  – شماره ۲۳۷ هفته نامه فرهنگی،هنری، اجتماعی و… چلچراغ نفرین باد موافق سد سیوند، پاسارگاد، تنگه بلاغی و … واژه هایی که در دو سال گذشته بارها و بارها شنیدیم و درباره آنها اظهار نظر کردیم. اما آیا […]