بایگانی برای برچسب: <span>سايه</span>

آن عشق

آن عشق که دیده گریه آموخت از او دل در غم او نشست و جان سوخت از او امروز نگاه کن که جان و دل من جز یادی و حسرتی چه آموخت از او ه.ا. سایه