بایگانی برای برچسب: <span>دل شکسته</span>

نازی مرد!

نشسته بود رو زمین و داشت یه تیکه هایی رو از رو زمین جمع می کرد. بهش گفتم : کمک می خوای؟ گفت : نه گفتم : خسته میشی بزار خوب کمکت کنم. گفت : نه ، خودم جمع می کنم. گفتم : حالا تیکه های چی هست؟ بدجوری شکسته مشخص نیست چیه؟ نگاه معنی […]