بایگانی برای برچسب: <span>تیم های واکنش سریع</span>

مانور ۵۰۰۰ هزار نفره سازمان جوانان

مانور ۵۰۰۰ هزار نفره تیم های واکنش سریع سازمان جوانان سراسر کشور در منطقه سر پل ذهاب استان کرمانشاه برگزار شد. برگزاری این مانور با حواشی بسیاری همراه بود، حوداث داخلی سازمانی و اتفاقاتی که خارج از رسم و عرفی که باید باشد بود، در هر صورت اولین آماده باش مانوری نسبتا جدی در سطح […]