بایگانی برای برچسب: <span>بلایای طبیعی</span>

پایتخت یا گورستان چند میلیونی

وقتی مرگ آوای خود را سر می دهد از زیر درها و دیوارهای سستی که با تکانی فرو می ریزد و وقتی فریاد نیست شدن همه آنچه تا ساعاتی پیش بود را چون سرودی غمناک نعره می زند یک چیز می ماند که بزرگی اش و شکوهش تو را تکان می دهد و آن امید […]