بایگانی برای برچسب: <span>امیرحسین مدرس</span>

نمایش سنگ و سبو

در ایام محرم و صفر، مثل هر سال رنگ و بوی همه چیز عطر و نام حسین به خودش می گیره، امسال هم مثل سال های دیگه، هر چند غریبی حسین با این چیزها برطرف نمی شود. یکی از نمایش هایی که در این روزها برگزار شد نمایش سنگ و سبو بود که در بهمن […]